REQUERIMENTS


Pot donar sang qualsevol persona sana, entre 18 i 65 anys, que pese més de 50 quilos.
A diferència d'una anàlisi de sang, quan fem una donació no és necessari acudir en dejú. Fins i tot és recomanable haver menjat prèviament a la donació.


Tant per a la seguretat del donant com del receptor, es realitzen una història clínica i una sèrie de proves. Després de la donació s'analitza la sang.
 

Pots donar sang:

    Si tens entre 18 i 65 anys i pesos més de 50 quilos.
    Encara que hages patit hepatitis abans dels 12 anys.
    Encara que no estigues en dejú.
    Encara que tingues el colesterol elevat.
    Encara que prengues algun dels medicaments de consum més freqüent.


Pots donar fins a 3 vegades cada 12 mesos si eres dona i fins a 4 si eres home. Sempre que el interval entre donacions siga superior a 8 setmanes.

Qüestionari previ a la donació
El primer pas per a valorar si es pot realitzar una donació de sang és contestar un qüestionari orientat a detectar qualsevol possible factor de risc. Les preguntes d'aquest document venen determinades per llei i el seu objectiu és vetlar per la seguretat del donant i del futur receptor.


El metge responsable de l'extracció és qui decidirà, en última instància, si aquesta deu o no realitzar-se.

Si té algun dubte, sol·licite informació en:

 

<hemodonacion_valencia@gva.es>

<hemodonacion_castellon@gva.es>

<hemodonacion_alicante@gva.es>