Banc de cèl·lules i teixits

Banc de cèl·lules i teixits 

El Banc de cèl·lules i teixits  es va crear el 1990 al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El seu objectiu és posar a disposició dels cirurgians recursos terapèutics per al reemplaçament o la regeneració de teixits defectuosos. Amb este fi, els professionals del banc han desenrotllat procediments per a ralentitzar, fins a quasi detindre'l, el temps biològic. D'esta manera, es pot garantir l'emmagatzematge en condicions òptimes durant llargs períodes.

 

Teixits

Es processen, emmagatzemen i distribuïxen a hospitals diferents teixits com ara ossos, tendons, pell, vàlvules cardíaques, vasos sanguinis i paratiroides. 

 

Progenitors hematopoiètics

Es processen i criopreserven les cèl·lules progenitores hematopoiètiques de sang perifèrica i medul·la òssia. Així mateix, es descongelen i llaven abans de la seua infusió a l'hospital. 

 

Laboratori banc de cèl·lules i teixitsLaboratori banc de cèl·lules i teixitsLaboratori banc de cèl·lules i teixits

 

Infusions de limfòcits

Es criopreserven limfòcits de donants al·logènics per al tractament de complicacions posttrasplantament de progenitors hematopoètics.

 

Criopreservació de concentrats d'hematies i plaquetes

Es conserven a baixa temperatura concentrats d'hematies i plaquetes de fenotips poc freqüents.

Tots els processos es duen a terme amb les més estrictes condicions d'asèpsia.

 

Laboratori banc de cèl·lules i teixits

 

Plasma ric en plaquetes autòleg

Este producte és ric en factors de creixement i contribuïx a la reparació i regeneració de teixits.