Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana

 Avd. del Cid 65 46014- València

Eva Xandri Ibáñez 

961971599

comunicacion_ctcv@gva.es

@GVAdonasang