REQUERIMENTS

Pot donar sang qualsevol persona sana, entre 18 i 65 anys, que pese més de 50 quilos.

A diferència d'una anàlisi de sang, quan fem una donació no és necessari acudir en dejú. Fins i tot és recomanable haver menjat prèviament a la donació.

Tant per a la seguretat del donant com del receptor, es realitzen una història clínica i una sèrie de proves. Després de la donació s'analitza la sang.
 

Pots donar sang:

  •  Si tens entre 18 i 65 anys i pesos més de 50 quilos.

  •  Encara que hages patit hepatitis abans dels 12 anys.

  •  Encara que no estigues en dejú.

  •  Encara que tingues el colesterol elevat.

  •  Encara que prengues algun dels medicaments de consum més freqüent.

Pots donar fins a 3 vegades cada 12 mesos si eres dona i fins a 4 si eres home. Sempre que el interval entre donacions siga superior a 8 setmanes.


Qüestionari previ a la donació

El primer pas per a valorar si es pot realitzar una donació de sang és contestar un qüestionari orientat a detectar qualsevol possible factor de risc. Les preguntes d'aquest document venen determinades per llei i el seu objectiu és vetlar per la seguretat del donant i del futur receptor.

El metge responsable de l'extracció és qui decidirà, en última instància, si aquesta deu o no realitzar-se.Si té algun dubte, sol·licite informació en:

<hemodonacion_valencia@gva.es>

<hemodonacion_castellon@gva.es>

<hemodonacion_alicante@gva.es>