Unitats fenotipades extensivament

Hematies fenotipades

 

Els professionals de centres de transfusió i servicis de transfusió que necessiten informació relacionada amb unitats/donants de grups sanguinis específics poc freqüents hauran de contactar amb: