Avís legal

Actualització de la informació i continguts

La informació que apareix en el Portal és la vigent en la data de la seua última actualització. El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d'aquest Portal, podent limitar o no permetre l'accés a aquest website.

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana realitza els màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en el Portal. No obstant això, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat. En cas de detectar algun error, pot notificar-lo a través del correu electrònic hemodonacion_valencia@gva.es

L'accés al Portal, així com l'ús que puga fer-se de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana no es responsabilitzarà de cap perjudici que poguera derivar-se d'aquest accés o ús d'informació.

En el Portal del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers "link", la major part a pàgines d'Internet d'altres Administracions Públiques que s'han considerat d'interés per als usuaris. El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aquests enllaços.

Navegació, accés i seguretat

L'accés i navegació del Portal suposa acceptar i conéixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús contingudes en ell. El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana realitza els màxims esforços per a oferir la navegació en les millors condicions i evitar els perjudicis que pogueren ocasionar-se durant aquesta.

Aquest portal ha sigut dissenyat per a suportar els navegadors: Internet Explorer, Firefox i Chrome. El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol naturalesa, que pogueren ocasionar-se als usuaris per la utilització d'altres navegadors o versions per als quals ha sigut dissenyat el Portal.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest Portal, el seu disseny i els seus continguts, són titularitat del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, excepte expressa identificació d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació vigent sobre propietat intel·lectual.

ElCentre de Transfusió de la Comunitat Valenciana es reserva la possibilitat d'exercir les accions judicials que corresponguen contra els usuaris que violen o infringisquen els drets de propietat intel·lectual.

Els continguts d'aquest portal que no són titularitat del departament de salut es publiquen sota llicència Creative Commons BY-NC-SA.

Protecció de dades

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione en emplenar algun formulari d'inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades el responsable de les quals és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la qual pertany el departament de salut.

"Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot sol·licitar-ho per escrit en qualsevol dels registres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública d'acord amb el següent procediment administratiu (accedir) "

La recollida de les seues dades de caràcter personal es duu a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis oferits en la present web.

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals, i en cap cas, venem aquest tipus d'informació.

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana l'informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Gràcies per visitar-nos.