POLÍTICA DE PRIVACITAT

Estimat donant,

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que totes les seues dades, inclosos els relatius a la salut, seran incorporats a un fitxer la finalitat del qual és gestionar tots els processos associats a la donació de sang, teixits i cèl·lules, i convocar-li per a futures campanyes de donació per carta, telèfon, missatge al mòbil o correu electrònic.

El responsable del fitxer és la Conselleria de Sanitad Universal i Salut Pública i el responsable del tractament és el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV), davant el qual podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació supressió, limitació del tractament i portabilitat, en la mesura que siguen aplicables. 

 

Per a qualsevol consulta, modificació de les dades referents a la seua fitxa, o cancel·lació d'enviaments, pot enviar un email o cridar a:

Provincia Valencia

hemodonacion_valencia@gva.es  

96 197 16 00

 

Provincia Alicante

hemodonacion_alicante@gva.es

96 516 97 10

 

Provincia Castellón

hemodonacion_castellon@gva.es

96 472 52 50

 

En el cas de contractar empreses externes que intervinguen en qualsevol fase del tractament de les dades, aquestes estaran obligades a guardar secret professional sobre aquests, subsistint l'obligació encara després de finalitzar la seua relació amb el CTCV. 

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Les bases jurídiques principals que legitimen el tractament de les seues dades, a més de l'anteriorment, citada són: 

1. Reial decret 1088/2005, de 16 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits tècnics i condicions mínimes de la *hemodonación i dels centres i serveis de transfusió.

2. Ordre 322/2017, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits de traçabilitat i de notificació de reaccions i efectes adversos greus de la sang i dels components sanguinis.

3. Reial decret llei 9/2014 de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans

4. Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

 

Les seues dades sempre seran tractats amb mesures de seguretat d'alt nivell, com correspon al que es disposa en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i de conformitat amb el que estableix la política de seguretat de la informació de la Generalitat (Decret 66/2012, de 27 d'abril, del Consell).

Per a més informació podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades: Conselleria de Transparència, Responsabilitat social, participació i cooperació. Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València. dpd@gva.es 

 

Moltes gràcies.