Investigació

Bolsas de sangre  

La Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) és una entitat sense ànim de lucre de caràcter científic i assistencial, la fi primordial del qual és el foment, impuls i desenvolupament de la investigació cientificotècnica, sanitària i biomèdica en la Comunitat Valenciana.

 

Fisabio integra i gestiona l'activitat científica de 17 departaments de salut (D.S), Fisabio-Salut Pública i Fisabio-Oftalmologia Mèdica. Ofereix servei a més de 1.500 professionals de la xarxa sanitària valenciana, especialistes que treballen en projectes d'investigació i assajos clínics gestionats a través de la Fundació. A més, coordina la Xarxa Valenciana de Biobancos.

 

En l'actualitat, Fisabio gestiona estudis clínics, projectes d'investigació, patents i models d'utilitat, en les àrees de malalties cardiovasculars, càncer, vacunes, genòmica, malalties infeccioses, malalties estranyes, oftalmologia, etc.

 

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana té com a missió principal subministrar components sanguinis, teixits i cèl·lules, progenitors hematopoètics i llet materna a la xarxa hospitalària de la Comunitat Valenciana, garantint que aquests serveis siguen de la màxima qualitat i seguretat biològica, per a això vertebrem la investigació en hemoteràpia en referència a  diverses línies d'investigació.