Hemovigilància

L'hemovigilancia és la detecció, recollida i anàlisi de la informació relativa als efectes adversos i imprevistos de la transfusió de sang.

La Comunitat Valenciana va ser una de les primeres a Espanya a instaurar un sistema autonòmic d'Hemovigilància ja l'any 2002. hui en dia EL tenen instaurat totes les comunitats autònomes.

L'hemovigilància inclou el control de tota la cadena transfusional, és a dir des dels donants de sang fins als pacients que la reben.

Cadena transfusional. Foto presa de l'informe estatal d'Hemovigilància 2013, ministeri de Sanitat.

 

La coordinació autonòmica rep  de manera informàtica per mitjà de la Web tots els incidents relacionats amb la donació, la preparació de components, el seu processament, distribució i transfusió tant des dels Centres de Transfusió com dels Hospitals de la Comunitat. D'esta manera, es pot detectar de manera àgil qualsevol problema inesperat o emergent greu i prendre ràpidament les mesures oportunes per a resoldre'l.

Cada Centre hospitalari té l'obligació de designar una persona (generalment l'hematòleg/òloga encarregat del Banc de Sang) perquè es faça responsable de les comunicacions d'Hemovigilància del seu hospital. Esta persona sol·licitarà a la Coordinació Autonòmica una clau d'accés al sistema i amb esta podrà accedir a l'aplicació d'Hemovigilància de la Conselleria de Sanitat en l'enllaç següent: https://siscv.san.gva.es/

La coordinació autonòmica té l'obligació de recollir, revisar i analitzar totes les comunicacions i també d'enviar els resultats anuals al Ministeri de Sanitat.

 

Per a més informació:

Dra. Emma Castro

Coordinadora Autonòmica d'Hemovigilància de la Comunitat Valenciana

mail: castro_emm@gva.es,  telèfon  directe 961 971 577, o centraleta CTCV 961 971 600

(Foto presa de l'informe estatal d'Hemovigilància 2013, ministeri de Sanitat)