Unitats fenotipades extensivament

Hematies fenotipades

Els professionals de centres de transfusió i servicis de transfusió que necessiten informació relacionada amb unitats/donants de grups sanguinis específics poc freqüents hauran de contactar amb:

  • Metge Luis Larrea
  • mail: larrea_lui@gva.es
  • tel. 96 197 15 83