Preguntes Freqüents

Aproximadament 7 minuts, hi ha vegades que es pot prolongar una mica més depenent de la nostra fisiologia.

Els homes poden donar fins a 4 vegades a l'any i les dones fins a 3 vegades, sempre que passen almenys 2 mesos entre cada donació.

Hi ha zones del món amb el risc de malària, paludisme o altres malalties que es poden transmetre a través de la sang. Per aquesta raó, després de visitar alguns països ha de passar un temps abans de tornar a donar. Hi ha organismes internacionals que determinen quals són aquests països, que varien constantment. Si abans d'anar donar vols consultar, telefona a 961971575 o escriu un correu electrònic a:

Per a donar sang és recomanable no estar en dejú, ni tampoc fent la digestió.

És per això que, les analítiques de les donacions no determinen paràmetres com a colesterol, triglicèrids , sucre...ja que la majoria de les proves analítiques bioquímiques s'han de realitzar en dejú per a obtindre resultats fiables.

Si només t'has fet una revisió, pots donar sang el mateix dia. En cas que t'hages fet una neteja bucal hauràs d'esperar 24 hores. Si t'han empastat una dent hauràs d'esperar 72 hores. Si t'han realitzat una extracció dentària, un implant o qualsevol altre procés més invasiu has d'esperar una setmana.

Cal esperar un temps després d'una intervenció quirúrgica. El període d'exclusió dependrà del tipus d'intervenció.

Després d'intervencions quirúrgiques menors: no es podrà donar sang en 2 setmanes o fins que tinguem l'alta mèdica. Exemples: sutura de ferides, amigdalectomia, extirpació de lesions cutànies, hemorroidectomía, cirurgia dental, varices, hèrnies, estètica menor, etc...

Després d'intervencions quirúrgiques majors: les persones sotmeses a cirurgia major no podran donar sang durant 4 mesos o fins que tinguem l'alta mèdica. Exemples: cirurgia abdominal oberta; pròtesi de maluc, genoll...; hèrnia discal, altres...

Després d'un tatuatge haurem d'esperar 4 mesos per a tornar a donar sang.

L'acupuntura no exclou de la donació sempre que s'haja realitzat amb material estèril i d'un sol ús. En cas de dubte, esperarem 4 mesos.

Arracades i pircings exclouen de la donació durant 4 mesos.

La donació convencional es fracciona en diferentes components de la sang (glòbuls rojos, plasma i plaquetes) i cadascun d'ells, pot ajudar una persona distinta.

La majoria de medicaments d'ús comú no exclouen la donació però és molt important que informem el metge de la col·lecta de tots els medicaments que estem prenent. Alguns exemples a continuació:

  • Prenent anticonceptius, paracetamol, medicaments per al colesterol, per al tiroides o tractament per al sucre (no insulina) no hi ha problema per a la donació.
  • Amb la ingestió d'aspirina, antiinflamatoris o antidepressius puc donar però he d'avisar al metge ja que una part de la sang no es podrà obtindre (les plaquetes).
  • Si estic en tractament amb medicaments per a l'acne, pròstata o caiguda del cabell, consultar-lo amb el metge, ja que alguns d'ells exclouen durant un període variable.
  • Si prenc tractament per a la hipertensió arterial, consultar-ho amb el metge.

La quantitat de sang en l'organisme està en relació al pes corporal. El nostre volum sanguini és aproximadament el 7% del nostre pes. En una donació, mai extraiem més del 13% del volum sanguini, per este motiu hem de pesar més de 50 quilos, ja que el volum de sang que donem és d'aproximadament 450 ml.

L'Hepatitis A, que és la més freqüent en la infància (fins 12 anys), no exclou de la donació.

La resta d'hepatitis exclouen per a la donació de sang.

Si l'hemoglobina es troba en valors normals si es pot donar.

Si són vacunes habituals com a grip tètanus, COVID, al·lèrgies, etc…es pot donar després de 24h si no hi ha molèsties. Per a la resta de vacunes, consultar al metge de la col·lecta, o contactar amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.

Sí, la recomanació és que des de la data de la vacunació hagen transcorregut, almenys, 24 hores i que no existisca simptomatologia associada a aquesta. Si tens algun efecte secundari espera 7 dies.

Pots donar sang als 14 dies del diagnòstic sempre que en les últimes 72 hores estigues asimptomàtic.

Si eres contacte estret amb una persona diagnosticada de Covid-19, pots donar sang si has rebut la pauta completa de vacunació i no presentes símptomes compatibles de Covid-19.

Recorda que per a donar sempre fa falta portar un document d'identitat oficial (DNI, NIE, passaport, permís de conduir).

a) Tindre complits els 18 anys

b) Edat límit nous donants: entre 60 i 65 anys, segons criteri mèdic.

c) Edat límit donants ja habituals o ocasionals: majors de 65 anys, segons criteri mèdic. És el propi metge de la col·lecta qui avalua si el donant és apte o no.

Es pot donar si s'ha realitzat amb material d'un sol ús. En cas de dubte, esperar 4 mesos.

No hi ha problema per a la donació.

No, fins que no es recupere l'anèmia, no és convenient realitzar una donació ja que es pot accentuar aquesta anèmia.

No és convenient ja que els valors de l'analítica poden estar alterats després de la donació i no ser reals (sobretot els paràmetres de l'hemograma).

Abans de la donació: quan el donant està habituat a realitzar esport de manera rutinària i no es tracta de cap prova de competició o d'entrenament intens pot donar després de l'exercici, després d'almenys 2 hores de descans i sempre que l'hemoglobina, tensió arterial i el pols, siguen correctes i el donant es trobe ben hidratat.

Després de la donació: es recomana esperar entre 12 i 24 hores per a fer exercici físic o esport.

Si, estarem encantats a explicar-li el procés de la donació. No obstant això, si té menys de 12 anys és recomanable vindre amb un acompanyant.

- En la majoria de casos, si has viatjat fora d'Europa, hauràs d'esperar 28 dies per a donar.

- A més, atés que hi ha zones del món en les quals hi ha risc de determinades malalties que es transmeten per la sang com la malària i la malaltia de Chagas entre altres, caldrà esperar entre 4-6 mesos des de la volta (per a més detalls pots contactar amb nosaltres per telèfon o per correu electrònic). 

- En el segon semestre de l'any, sol haver-hi casos d'infecció pel virus del Nilo en algunes zones d'Europa i a Espanya, per la qual cosa cal esperar 28 dies si has estat en alguna d'elles (aquestes zones varien segons l'any, per la qual cosa per a més detalls pots contactar amb nosaltres per telèfon o per correu electrònic).