Donació per afèresi

Què és l'afèresi?

És un procés especial de donació que utilitza màquines automàtiques que ens permeten separar els diferents elements de la sang:

PLASMA

HEMATÍES

PLAQUETES

En cadascun d'aquests processos es retorna al donant els elements que no es recolliran.

Els nostres centres realitzen aféresi només de plasma i plaquetes.

Qui pot ser donant d'afèresi?

És aconsellable que siga una persona amb donacions de sang prèvies, sense incidències, i amb un bon accés venós. Aquest tipus de donació comporta un grau de compromís major per part del donant ja que la seua duració és de 40-60 minuts.

Característiques de la donació d'afèresi:

Previ a la donació es realitza una entrevista mèdica per a identificar situacions o malalties que puguen desaconsellar la donació. Els criteris de selecció són els mateixos que en una donació de sang. Durant el procés al donant se li administra citrat sòdic per a evitar la coagulació de la sang en el circuit separador. En tot moment, el donant està atés pel personal especialitzat per a resoldre qualsevol incidència.

Avantatges de la donació d'afèresi:

D'un sol donant, es pot extraure una quantitat de plaquetes equivalent a 4 donacions de sang total. A més, atés que l'afèresi permet donar plaquetes i/ o plasma sense pèrdua de glòbuls rojos, les donacions poden ser més freqüents que en la modalitat de sang total, ja que la recuperació de plaquetes o plasma és molt més ràpida que la dels glòbuls rojos. D'aquest manera no cal esperar 2 mesos entre 2 donacions consecutives.

Per a qualsevol informació addicional, no dubtes a contactar amb nosaltres:

Centre de Transfusió Comunitat Valenciana

96 197 16 00

Centre de Transfusió Alacant

96 516 97 10

Centre de Transfusió Castelló

96 472 52 50