PROCESSAMENT

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana fracciona, prepara i distribuïx els diferents components sanguinis als hospitals.


 

S'obtenen els concentrats d'hematies que es conserven a 4ºC, el plasma a -30ºC i les plaquetes a 22ºC que procedixen de 4 unitats de sang total. Tots ells són sotmesos a filtració per a eliminar els leucòcits. Al seu torn, el plasma patix un procés reducció de patògens mitjançant el azul de metileno i la llum ultravioleta per a eliminar virus.


 

El Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana es gestiona l'emmagatzematge dels diferents components sanguinis i s'atenen les necessitats dels servicis de transfusió dels hospitals, realitzant la preparació i enviament dels mateixos.