LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

1. Tecnologia per a l'obtenció i separació de components sanguinis.

2. Investigació en seguretat biològica dels components sanguinis, teixits, cèl·lules i llet materna.

L'objectiu és planificar i establir estratègies per a garantir la seguretat dels productes sanguinis basant-se en la selecció correcta dels donants de sang i en l'aplicació de test diagnòstics adequats.

3. Inmunohematología i hemoviglancia.

Estudi dels genotips i fenotips eritrocitaris més freqüents en la nostra població, implicacions en el diagnostique de la malaltia hemolítica del nounat i anàlisi i prevenció de problemes derivats de la transfusió.

4.Com a banc de teixits, i en col·laboració amb els serveis usuaris d'aquests, investiguem per a l'obtenció i desenvolupament de nous productes de teràpia tissular que puguen tindre aplicació clínica.

Juntament amb els grups de trasplantament de progenitors hematopoètics investiguem en l'aplicació de noves vies de teràpia cel·lular, i així com la implicació dels factors associats en la immunoteràpia (HLA i KIR) del trasplantament.