SLIDE_DONANTES

Donants de sang

La nostra Xarxa Sanitària necessita derivats de la sang diàriament.

Quan dones sang, estàs realitzant un acte solidari molt personal i amb repercussió directa sobre la salut d'altres persones.

Si no pots donar, conta a gent que conegues que els nostres hospitals necessiten, aproximadament, 650 donacions diàries per a produir més de 900 components sanguinis (concentrat de hematíes, plasma i plaquetes) sol·licitats, un dia qualsevol, pels diferents hospitals de la nostra Comunitat.

Cap hospital de la Comunitat Valenciana pot realitzar la seua activitat si no disposa dels components sanguinis necessaris per al tractament dels  malalts.

La complexitat dels tractaments i la resolució de patologia greus, manté constant el consum de components sanguinis al llarg de tot l'any.

Totes les donacions són analitzades per a la detecció d'agents infecciosos, amb la finalitat de garantir la seguretat dels malalts que reben les transfusions. Si detectem qualsevol anomalia te la comunicarem.

la sang

Bolsas de sangre

La sang, és única, necessària, un element comú i tots podem necessitar-la.

5 RAONS PER A DONAR

 1. Els components sanguinis no es poden fabricar i la donació altruista és l'única forma d'obtindre'ls.

 2. Els components sanguinis han d'estar als bancs de sang hospitalaris esperant a ser utilitzats. Mai un malalt ha d'esperar per carencia de components sanguinis!

 3. La sang és un teixit viu i té una vida limitada, i per tant són necessàries persones disposades a donar pràcticament tots els dies de l'any ja que la la duració és:

  • Concentrat d'hematies, 38 dies, conservat a 4ºC

  • Plaquetes, 5 dies, conservades a 22ºC

  • Plasma, 2 anys, conservat a -30ºC

 4. Per a una persona sana la donació li suposa una mica del seu temps, no obstant això pot significar la vida per a un malalt.

 5. Una donació pot donar suport terapèutic a més d'una persona.