REQUERIMENTS

Pot donar sang qualsevol persona sana, major d'edat, que pese més de 50 quilos.

A diferència d'una anàlisi de sang, quan fem una donació no s'ha d'acudir en dejú, ni immediatament després d'una ingesta copiosa.

Tant per a la seguretat del donant com del receptor, es realitzen una entrevista de salut i d'hàbits. Després de la donació s'analitza la sang.

Pots donar sang:

  •  Si tens 18 anys i peses més de 50 quilos.
  •  Encara que hages patit hepatitis abans dels 12 anys.
  •  Encara que tingues el colesterol elevat.
  •  Encara que prengues algun dels medicaments de consum més freqüent.


 

Pots donar fins a 3 vegades cada 12 mesos si eres dona i fins a 4 si eres home. Sempre que el interval entre donacions siga superior a 2 mesos.


 

Qüestionari previ a la donació

El primer pas per a valorar si es pot realitzar una donació de sang és contestar un qüestionari orientat a detectar qualsevol possible factor de risc. Les preguntes d'aquest document venen determinades per llei i el seu objectiu és vetlar per la seguretat del donant i del futur receptor.

El metge responsable de l'extracció és qui decidirà, en última instància, si aquesta deu o no realitzar-se.

Si té algun dubte, sol·licite informació en:

  • hemodonacion_valencia@gva.es
  • hemodonacion_castellon@gva.es
  • hemodonacion_alicante@gva.es