Promoció de la donació

Els avanços científics en el camp de la medicina i la creació de nous centres hospitalaris han suposat un increment significatiu en les necessitats de sang i components sanguinis. És per això que des del Servici d'Hemodonació dels centres de transfusió es redoblen els esforços per a donar resposta complida a esta demanda creixent.

Si bé el marcat caràcter altruista i col·laborador de la població mediterrània té especial reflex en els habitants de la nostra Comunitat, és imprescindible mantindre, i fins i tot augmentar, l'índex de donació per a garantir l'autoabastiment de components sanguinis.