Histocompatibilitat

La principal activitat del Laboratori d'Histocompatibilitat del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana és l'estudi del sistema HLA, sigles en anglés d'antígens leucocitaris humans, proteïnes del sistema immunitari la funció del qual és diferenciar entre cèl·lules pròpies i cèl·lules o substàncies estranyes i/o nocives, de manera que adquireixen gran importància en el rebuig en diversos tipus de trasplantaments.

Aquest laboratori, utilitzant principalment tècniques de biologia molecular, realitza l'estudi del tipaje (identificació) HLA en donants i receptors i estudi d'anticossos en els trasplantaments d'òrgans, teixits i cèl·lules, col·laborant amb hospitals, el Banc de Cordó situat en el propi centre, i el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO).


 

Imatge teixits i òrgans cos humà

Dins de l'estudi del sistema HLA, a més, es realitza l'avaluació del diagnòstic de malalties associades a determinades variants genètiques del HLA (malaltia celíaca, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, diabetis, Malaltia de Behçet, narcolèpsia i hipersomnia i susceptibilitat al Abacavir en pacients VIH)

A més es destina part de l'activitat al disseny de noves proves, protocols i projectes d'investigació.

Es realitzen proves d'ADN per a la determinació biològica de la paternitat i altres relacions de parentiu ja que el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana està autoritzat legalment per a aquesta realitzar aquestes anàlisis.

Per a tot això, les activitats que es realitzen en el laboratori són:

  • Estudi de gens HLA (tipaje de baixa i alta resolució).
  • Estudi d'anticossos anti-HLA classe I i/o classe II
  • Estudi de gens KIR
  • Estudi gens HLA en malaltia
  • Estudi STRs en proves de paternitat.

El laboratori està acreditat per la Societat Europea d'Immunogenética (EFI) des de l'any 2002 i per la guia de qualitat ISO 9001 des de l'any 2001.