Ajuda

Resoldre la visualització de vídeos CanalGVA
S'han de descarregar els següents certificats de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Són necessàries per a verificar que el certificat digital que s'utilitzarà ha sigut emés per una Autoritat de Certificació en la qual es confia: